Delft toen...

Delft is ontstaan aan een gegraven waterloop, de ‘Delf’, en heet daar ook naar. Op de

verhoogde plaats waar deze ‘Delf’ de kreekwal van het dichtgeslibde riviertje de Gantel

kruiste was vermoedelijk sinds de 11e eeuw een grafelijke vroonhof gevestigd. Delft was

mede hierdoor een belangrijk marktcentrum, wat nog te zien is aan de omvang van het

centrale marktplein.

Graaf Willem II verleende Delft op 15 April 1246 stadsrecht en was tot de 17e eeuw één

van de grote steden met 8.000 inwoners. In de 17e eeuw beleefde Delft een nieuwe

bloeitijd, er wordt een kamer van de VOC opgericht.

3 maal jaarlijks zonden de Delftenaren een vloot uit richting de oost, waarbij specerijen

en Chinees porselein geïmporteerd werden. Uit de import van Chinees aardewerk is de

traditie van het Delfts blauwe aardewerk ontstaan, met een omvangrijke aardewerkindustrie.

Belangrijke 17e-eeuwse kunstschilders woonden en werkten in Delft: Johannes Vermeer, Pieter de Hooch, Carel Fabritius en Jan Steen. Ook de bekende 17e-eeuwse wetenschappers Antoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf woonden in Delft.

Met de slechting van de stadsmuren in de 19e eeuw en de komst van de trein in 1847 werd Delft weer een aantrekkelijke plek voor nieuwe industrieën zoals de Gist- en Spiritusfabriek (later Gist Brocades, nu onderdeel van DSM), Calvé en Delft Instruments. De oprichting van de Koninklijke Academie (tegenwoordig Technische Universiteit) in 1842 en het onderzoeksinstituut TNO in 1932, zorgde ervoor dat Delft ook een centrum van wetenschap werd.

Delft nu...

Delft Kennisstad is sinds het einde van de jaren negentig van de 20e eeuw de strijdkreet

geworden van de stad Delft. De stad probeerde zich hiermee te onderscheiden van de

omliggende steden en aan te sluiten bij de innovaties die er aan de in Delft gehuisveste

technische universiteit gedaan worden. Hiernaast biedt Delft huisvesting aan een

kennisinstelling als TNO en het Delftechpark.

In 2005 is de herinrichting van het Zuidpoort gebied aan de zuidkant van de binnenstad

voltooid.

Gerealiseerd zijn een grote parkeergarage, winkelcentrum, theater, mega-bioscoop en

biblio/media/artotheek en wordt daarom het cultuurcentrum van Delft genoemd.

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan de herinrichting van de spoorzone na de inmiddels aangelegen nieuwe spoortunnel. Blikvanger van dit project is o.a. het gereedgekomen nieuwe stadskantoor/spoorwegstation. Het gehele project is in 2025 klaar.

Ten zuiden van de TU Delft-campus ligt Science Port Holland – Technopolis Delft. Een innovatiecampus voor kennisintensieve bedrijven die zich met name bezighouden op het gebied van: duurzame energie, industriële biotechnologie, water- & deltatechnologie en medische technologie. De ambitie is om Technopolis Delft uit te laten groeien tot één van de belangrijkste wetenschapsparken van Europa.

De komende jaren zullen hier ca. 15.000 banen gecreëerd worden.